(English text at bottom of page)

Kontoret i ZENtrum, stedet for jobb og sjelefred. Trenger du et sted bare for deg selv, helt uten forstyrrelser? Et sted hvor du kan jobbe med egne prosjekter, gjøre ferdig en oppgave, male et maleri, høre en plate, lese en bok eller bare slappe av? Enkel tilkomst via kodedører, rask wifi, tilgang til kjøkken. Leie på dagtid fra kl 08-17 eller på kveldstid fra kl 17.30 til 23.59. Pris er 350kr for en gangs leie eller 1000kr for 5 gangers leie. Bestill i kontaktskjema eller forespør mer informasjon. Se booking kalender ved å trykke på launch knappen under.

  Navn:

  E-post:

  Telefon:

  Beskjed

  Melding:

  The office in ZENtrum, the place for work and peace of mind. Do you need a place just for yourself, completely without distractions? A place where you can work on your own projects, complete a task, paint a painting, listen to a record, read a book or just relax? Easy access via code doors, fast wifi, access to kitchen. Rent during the day from 07-17 or in the evening from 17.30 to 23.59. Price is NOK 350kr for a one-time rent or NOK 1000kr for a 5-time rent. Order in contact form or request more information. See booking calendar by pressing the launch button abow.