Utdrag fra veileder angrerett forbruker rådet: https://fil.forbrukerradet.no/wp-content/uploads/2015/09/veileder-angrerett-2017.pdf

16.14 Avtaler om visse tjenester som
leveres til et bestemt tidspunkt eller
innenfor et bestemt tidsrom, bl.a. transport-,
innkvarterings- og fritidstjenester
Det er ikke angrerett for enkelte bestemte tjenester som i henhold til avtalen
skal leveres på et bestemt tidspunkt, eller innenfor et bestemt tidsrom.

Begrunnelsen fra lovgiver for å unnta disse typer avtaler fra angrerett er at
det vil kunne være vanskelig for den næringsdrivende som ved bestillingen må
sette til side kapasitet, å finne andre kunder til å dekke opp den ledige kapasiteten
dersom kunden angrer på bestillingen.
Dette gjelder for:
• Avtaler om innkvartering for andre formål enn boligformål
(f.eks. hotellrom, leie av hytter/ferieboliger).
• Avtaler om transport av varer.
• Avtaler om bilutleie.
• Avtaler om levering av catering.
Avtaler om tjenester knyttet til fritidsaktiviteter.
Det vil ikke sjelden oppstå spørsmål om hva som regnes som tjenester knyttet
til fritidsaktiviteter. Eksempler på avtaler som normalt faller inn under kategorien
fritidstjenester og som dermed er unntatt angrerett, er kjøp av billetter til
kultur- eller sportsarrangementer, leie av motorsykler eller sykler, påmelding
på hobbykurs
o.l. Dersom det dreier seg om aktiviteter knyttet til jobb eller
utdanning, som f.eks. opplærings- eller videreutdanningskurs, er man i utgangspunktet
utenfor det som anses som fritidsaktiviteter, og det vil være angrerett
på avtalen.
Det må foretas en konkret vurdering av om tjenesten mest naturlig må ses
som en fritidsaktivitet eller ikke. Ettersom regelen representerer et unntak fra
angreretten til ulempe for forbrukeren, må unntaket tolkes snevert.