Angrefrist

Det er unntaksregel i henhold til Angrefristloven som gjelder kjøp av kurs og fritidsaktiviteter. Det er desvere ikke angrefrist på kjøp av fotokurs. Se tekst under. https://fil.forbrukerradet.no/wp-content/uploads/2015/09/veileder-angrerett-2017.pdf side 69.

"16.14 Avtaler om visse tjenester som leveres til et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom, bl.a. transport-, innkvarterings- og fritidstjenester Det er ikke angrerett for enkelte bestemte tjenester som i henhold til avtalen skal leveres på et bestemt tidspunkt, eller innenfor et bestemt tidsrom. Begrunnelsen fra lovgiver for å unnta disse typer avtaler fra angrerett er at det vil kunne være vanskelig for den næringsdrivende som ved bestillingen må sette til side kapasitet, å finne andre kunder til å dekke opp den ledige kapasiteten dersom kunden angrer på bestillingen. Dette gjelder for: • Avtaler om innkvartering for andre formål enn boligformål (f.eks. hotellrom, leie av hytter/ferieboliger). • Avtaler om transport av varer. • Avtaler om bilutleie. • Avtaler om levering av catering. • Avtaler om tjenester knyttet til fritidsaktiviteter. Det vil ikke sjelden oppstå spørsmål om hva som regnes som tjenester knyttet til fritidsaktiviteter. Eksempler på avtaler som normalt faller inn under kategorien fritidstjenester og som dermed er unntatt angrerett, er kjøp av billetter til kultur- eller sportsarrangementer, leie av motorsykler eller sykler, påmelding på hobbykurs o.l. Dersom det dreier seg om aktiviteter knyttet til jobb eller utdanning, som f.eks. opplærings- eller videreutdanningskurs, er man i utgangspunktet utenfor det som anses som fritidsaktiviteter, og det vil være angrerett på avtalen. Det må foretas en konkret vurdering av om tjenesten mest naturlig må ses som en fritidsaktivitet eller ikke. Ettersom regelen representerer et unntak fra angreretten til ulempe for forbrukeren, må unntaket tolkes snevert."

© Copyright Ok Foto | Sidekart